ระบบ Single Sign-On เป็นการยืนยันตัวบุคคล (Authentication) ที่รองรับการให้ผู้ใช้งาน
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ (Login) ครั้งเดียว สามารถเข้าใช้ระบบงานของกรมอนามัยได้หลายระบบ
(โดยใช้ mail go thai เป็น username ในการลงชื่อเข้าใช้งาน)


สามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนงาน โทรศัพท์ 02-590-4293